Projekty

Rewaloryzacja Parku Mużakowskiego jest zadaniem złożonym. W polskiej części parku realizowane są przede wszystkim projekty konserwatorskie, wśród których działania dotyczące kształtowania układu przestrzennego i szaty roślinnej stanowią największą część prac. Poszczególne zadania dotyczą także odtwarzania układu wodnego, dróg, elementów wyposażenia i architektury parku, w tym remontów konserwatorskich.

Nieodłącznym komponentem prac konserwatorskich są działania edukacyjne, realizowane zarówno w ramach zadań bieżących, jak i specjalnych projektów. Od 1998 r. Park Mużakowski uczestniczy w realizacji transgranicznego programu aktywizacji bezrobotnych pn. „Praca i Nauka ponad Granicami”, w ramach którego młodzi ludzie ucząc się zawodu wspomagają zarządców obiektu w codziennej pracy.

Park Mużakowski – zwiększenie atrakcyjności turystycznej i dostępności obiektu światowego dziedzictwa UNESCO

17 kwietnia 2024

Wraz z Fundacją „Park Księcia Pücklera Bad Muskau” rozpoczynamy realizację wspólnego projektu pt. „Park Mużakowski – zwiększenie atrakcyjności turystycznej i dostępności obiektu światowego dziedzictwa UNESCO”/ Muskauer Park – Steigerung der touristischen Attraktivität und Barrierefreiheit des UNESCO-Weltkulturerbes, finansowanego z Programu Współpracy INTERREG 2021-2027.  W ciągu najbliższych miesięcy, aż do końca 2025 roku, zrealizujemy dla Was bogaty […]

Szkółki i Jezioro Skowronków – start projektu!

3 kwietnia 2024

Wraz z nastaniem wiosny rozpoczynamy nowy projekt w Parku Mużakowskim – Rewaloryzacja oraz odtworzenie historycznych elementów zabytkowego Parku Mużakowskiego w Łęknicy w zakresie tzw. historycznej Szkółki i Jeziora Skowronków – dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z niezbędnymi opracowaniami towarzyszącymi – na potrzeby Centrum Edukacji oraz zaplecza parku. Działania będą możliwe dzięki przyznaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa […]

Zakończono remont konserwatorski Wiaduktu w Parku Mużakowskim

13 września 2019

W ostatnich dniach sierpnia 2019 zakończył się remont konserwatorski Wiaduktu w Parku Mużakowskim. Wykonano wzmocnienie posadowienia i konstrukcji budowli, uzupełniono mury i detale, wyczyszczono ceglane lico murów i wątków szlaki szklanej. Odtworzono brakujących kolumienki w biforiach. Przeprowadzone prace miały charakter konserwacji zachowawczej – służyły zatrzymaniu destrukcji budowli i ochronie zabytkowej substancji. Po remoncie Wiadukt stał […]

Remont konserwatorski Wiaduktu – prace na ukończeniu

24 czerwca 2019

Remont konserwatorski Wiaduktu zbliża się ku końcowi. […]

Remont konserwatorski Wiaduktu – stan prac w maju

6 maja 2019

Remont konserwatorski Wiaduktu, rozpoczęty w połowie ubiegłego roku powoli zbliża się ku końcowi. W ostatnim czasie wykonane zostało wzmacnianie sklepień komór budowli, ceglano-kamiennego lico wnętrza komór oczyszczono i wykonano spoinowanie. Zamontowano furty zamykające wejścia do komór. […]

Remont Wiaduktu – stan prac w marcu

28 marca 2019

Po krótkim, zimowym spowolnieniu, remont Wiaduktu ruszył pełną parą. […]

Trwają prace przy remoncie konserwatorskim Wiaduktu – stan prac w grudniu

28 grudnia 2018

Trwają prace przy remoncie konserwatorskim Wiaduktu. Znacząco zaawansowano prace wzmacniające konstrukcję budowli, a także prace konserwatorskie na elewacji od strony miasta. Na koronie Wiaduktu, po zdjęciu nawierzchni, odsłonięto historyczny system wentylacyjny budowli.         Dofinansowano ze środków MKiDN

Trwają prace przy remoncie konserwatorskim Wiaduktu – stan prac we wrześniu

25 września 2018

Prace przy remoncie Wiaduktu rozpoczęte w lipcu bieżącego roku trwają. […]

Zakończono pielęgnację drzewostanu

28 maja 2018

W II kwartale tego roku zakończono realizację prac pielęgnacyjnych i wycinkowych w Szkółce w Parku Mużakowskim realizowanych w ramach projektu pn. „Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020”. […]

Zakończono remont konserwatorski Wiaduktu w Parku Mużakowskim

13 września 2019

W ostatnich dniach sierpnia 2019 zakończył się remont konserwatorski Wiaduktu w Parku Mużakowskim. Wykonano wzmocnienie posadowienia i konstrukcji budowli, uzupełniono mury i detale, wyczyszczono ceglane lico murów i wątków szlaki szklanej. Odtworzono brakujących kolumienki w biforiach. Przeprowadzone prace miały charakter konserwacji zachowawczej – służyły zatrzymaniu destrukcji budowli i ochronie zabytkowej substancji. Po remoncie Wiadukt stał […]

Remont konserwatorski Wiaduktu – prace na ukończeniu

24 czerwca 2019

Remont konserwatorski Wiaduktu zbliża się ku końcowi. […]

Remont konserwatorski Wiaduktu – stan prac w maju

6 maja 2019

Remont konserwatorski Wiaduktu, rozpoczęty w połowie ubiegłego roku powoli zbliża się ku końcowi. W ostatnim czasie wykonane zostało wzmacnianie sklepień komór budowli, ceglano-kamiennego lico wnętrza komór oczyszczono i wykonano spoinowanie. Zamontowano furty zamykające wejścia do komór. […]

Remont Wiaduktu – stan prac w marcu

28 marca 2019

Po krótkim, zimowym spowolnieniu, remont Wiaduktu ruszył pełną parą. […]

Trwają prace przy remoncie konserwatorskim Wiaduktu – stan prac w grudniu

28 grudnia 2018

Trwają prace przy remoncie konserwatorskim Wiaduktu. Znacząco zaawansowano prace wzmacniające konstrukcję budowli, a także prace konserwatorskie na elewacji od strony miasta. Na koronie Wiaduktu, po zdjęciu nawierzchni, odsłonięto historyczny system wentylacyjny budowli.         Dofinansowano ze środków MKiDN

Trwają prace przy remoncie konserwatorskim Wiaduktu – stan prac we wrześniu

25 września 2018

Prace przy remoncie Wiaduktu rozpoczęte w lipcu bieżącego roku trwają. […]

Zakończono pielęgnację drzewostanu

28 maja 2018

W II kwartale tego roku zakończono realizację prac pielęgnacyjnych i wycinkowych w Szkółce w Parku Mużakowskim realizowanych w ramach projektu pn. „Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020”. […]

Zakończenie prac archeologicznych

1 lutego 2018

W I kwartale 2018 roku zakończone zostały archeologiczne badania rozpoznawcze na terenie szkółki. Prace, wykonywane w ramach projektu „Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020, rozpoczęto w czerwcu 2017. […]

Prace archeologiczne
w Parku Mużakowskim

4 lutego 2016

W pierwszej połowie grudnia 2015 roku przeprowadzono na terenie Parku Mużakowskiego badania i sondaże archeologiczne. Na tarasie Domu Angielskiego poszukiwano pozostałości budowli, które dotychczas nie zostały zbadane: Bramy Kobleńskiej, altan ogrodowych i budynku gospodarczego, tzw. ‘Małego Cottage’. […]

Zajęcia edukacyjne
w 2018 roku

15 lutego 2018

W 2018 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa, Pracownia Terenowa "Park Mużakowski" w Łęknicy planuje kontynuację programu edukacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży z gmin sąsiadujących z terenem Parku Mużakowskiego. […]

Wiosenna część Programu Edukacyjnego

6 sierpnia 2016

W ramach wiosennej części Programu Edukacyjnego, realizowanego przez Pracownię w Łęknicy przeprowadzono następujące działania: […]

Rozstrzygnięcie konkursu „Park Mużakowski / Muskauer Park – wczoraj
i dziś”

14 maja 2014

Z okazji 10-lecia wpisu Parku Mużakowskiego / Muskauer Park na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO Narodowy Instytut Dziedzictwa i Pracownia Terenowa NID Park Mużakowski w Łęknicy ogłasili konkurs fotograficzny dla fotografów amatorów zatytułowany „Park Mużakowski / Muskauer Park – wczoraj i dziś”. […]

Muskau Art Project
W poszukiwaniu tożsamości miejsca

28 kwietnia 2014

W dn. 27 kwietnia – 3 maja w Parku Mużakowskim w Bad Muskau i Łęknicy realizowany będzie projekt pn. „Muskau Art Project – W poszukiwaniu tożsamości miejsca”. Jest on pierwszym elementem trzyletniego programu badawczo-artystycznego, przygotowanego przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, planowanego na lata 2014-2016. Projekt podejmuje problematykę krajobrazu transgranicznego Parku oraz relacji i ... […]

Wielki park małych odkrywców

24 października 2013

23 października w Parku Mużakowskim odbył się jesienny spacer dla dzieci z klas III szkoły podstawowej w Łęknicy. Spacer przygotowały praktykantki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach przy pomocy merytorycznej pracownika Narodowego Instytutu Dziedzictwa Pracownia Terenowa Park Mużakowski w Łęknicy. […]

Spacery edukacyjne
w ramach EDD 2013

7 października 2013

W ramach EDD 2013 Pracownia Terenowa NID Park Mużakowski w Łęknicy zaplanowała dwa spacery edukacyjne. Celem spotkań było zdobywanie i pogłębianie wiedzy o historii Parku Mużakowskiego i najbliższych okolic, wartości krajobrazu i środowiska przyrodniczego, wzmocnienie więzi z miejscem urodzenia, zamieszkania i dziedzictwem kulturowym regionu. […]

Edukacja w Parku Mużakowskim w Łęknicy

22 lipca 2011

Park Mużakowski to unikatowa przestrzeń, do której zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek, pochodzenie i zainteresowania. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, a naszym zadaniem jest wykreowanie programu, który pomoże odwiedzającym park poznać jego najpiękniejsze zakątki i tajemnice. […]

Spacery tematyczne

14 lipca 2011

Spacery tematyczne stanowią doskonałą okazję do bliższego poznania parku, jego historii, roślinności i mieszkańców.  Prowadzą je specjaliści z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, botanicy i leśnicy, którzy realizują autorskie programy edukacyjne o różnorodnej tematyce. Dzięki nim uczestnicy poznają osobliwości przyrodnicze Parku Mużakowskiego i ... […]

Konkursy

13 lipca 2011

W latach 2009-2012 w ramach programu edukacyjnego promującego wartości kulturowe oraz przyrodnicze Parku Mużakowskiego i całego regionu ogłoszono szereg konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży z placówek edukacyjnych znajdujących się na terenie gmin Łęknica, Trzebiel, Brody, Tuplice i Przewóz – przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów – ... […]

Wolontariat

7 września 2011

Wolontariat jest znakomitą okazją do uczestniczenia w codziennym życiu parku. Pozwala poznać problemy praktyczne związane z jego konserwacją i utrzymaniem oraz ze stosowanymi w tym celu metodami pracy. […]

Praca i nauka ponad granicami

16 lipca 2011

Transgraniczny projekt „Praca i nauka ponad granicami / Arbeiten und Lernen über Grenzen” jest realizowany na terenie Parku Mużakowskiego od 1 października 1998 roku. Corocznie bierze w nim udział dziesięcioro młodych ludzi – bezrobotnych – z Łęknicy i Bad Muskau. […]