Remont konserwatorski Wiaduktu, rozpoczęty w połowie ubiegłego roku powoli zbliża się ku końcowi. W ostatnim czasie wykonane zostało wzmacnianie sklepień komór budowli, ceglano-kamiennego lico wnętrza komór oczyszczono i wykonano spoinowanie. Zamontowano furty zamykające wejścia do komór.

Na sklepieniach komór w przejeździe górnym wykonano warstwy podbudowy pod płytę odciążającą most, a następnie na płycie warstwy podbudowy, warstwę betonu spadkowego z betonu zbrojonego włóknami i izolację przeciwwodną mineralnej jezdni Wiaduktu. Wykonano elementy odwodnienia jezdni. W przejeździe położono nową nawierzchnię drogi.

Na ukończeniu są prace wykończeniowe przy ostrogach. Równolegle prowadzone są nadal prace konserwatorskie na elewacji od strony parku.

Remont konserwatorski Wiaduktu jest elementem projektu pn. „Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020, realizowanego wspólnie z zarządcą niemieckiej części parku, Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau”.

 

 


Dofinansowano ze środków MKiDN.

Udostępnij: