pomnik

unesco

Park Mużakowski

Lista światowego dziedzictwa UNESCO

Park Mużakowski, Muskauer Park, założony w I poł. XIX wieku przez księcia Hermanna von Pückler-Muskau, położony jest po dwóch stronach Nysy Łużyckiej. Jest to jeden z najcenniejszych i najrozleglejszych przykładów, historycznego, europejskiego parku krajobrazowego w stylu angielskim. W 2004 r. rezydencja została uznana za Pomnik Historii, a następnie wpisana na Listę światowego dziedzictwa UNESCO.

.

Dzisiaj przez Park Mużakowski przebiega korytem Nysy Łużyckiej polsko-niemiecka granica. Jego obszar, obejmujący łącznie przeszło 700 ha, podzielony jest asymetrycznie rzeką pomiędzy niemieckie miasteczko Bad Muskau (Saksonia) i polską Łęknicę (woj. lubuskie). Po niemieckiej stronie znajduje się centralna część założenia z głównymi budynkami, ogrodami i pleasuregroundem (ok. 1/3 historycznej kompozycji), po polskiej zaś rozległy naturalistyczny park (ponad 500 ha). Obie części łączą dwa mosty parkowe, Most Podwójny oraz Most Angielski.

Park Mużakowski, wpisany w malowniczą scenerię doliny Nysy, to swoiste połączenie natury oraz sztuki ogrodniczej. To precyzyjnie przemyślana kompozycja, łącząca elementy naturalne i kulturowe. Dziś intryguje tych, którzy jeszcze go nie znają i zachwyca tych, którzy go już odkryli – bowiem podziwiane parkowe obiekty i miejsca to precyzyjnie dobrane składniki wyimaginowanego świata, to opowieść o pięknie, którą chce nam przekazać jej twórca.

Park zarządzany jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (od 1992 r.; polska strona) i Fundację „Park Księcia Pücklera Bad Muskau” (niemiecka strona). Jego rewaloryzacja jest wspólnym polsko-niemieckim projektem, realizowanym od końca lat 80. XX wieku do dziś.