Rada parku

Międzynarodowa Rada Konserwatorska Parku Mużakowskiego i Parku Branitz

Międzynarodowa Rada utworzona została w 2005 r. przez instytucje zarządzające Parkiem Mużakowskim/Muskauer Park. W maju 2010 r. na mocy nowego regulaminu do udziału w Radzie włączony został zarządca Parku Branitz – Stiftung Museum Park und Schloss Branitz. Park Branitz położony jest w odległości ok. 35 km od Parku Mużakowskiego. Oba obiekty łączy właściciel i zarazem twórca obu parków, Hermann von Pückler-Muskau.

Rada zbiera się 1-2 razy w roku, a jej oficjalnym miejscem obrad jest Nowy Zamek w niemieckiej części Parku Mużakowskiego/Muskauer Park.

Kompetencje Rady odnoszą się do obu części Parku Mużakowskiego – polskiej i niemieckiej wraz ze strefami buforowymi, oraz Parku Branitz wraz z jego otoczeniem.

Rada sprawuje funkcję doradczą, wydaje zalecenia i opinie dotyczące ochrony parków i prowadzonych na ich terenie prac konserwatorskich. Naczelnym celem działalności Rady jest dbałość o stosowanie najlepszych europejskich standardów prac konserwatorskich.

W skład Rady wchodzą eksperci z dziedziny konserwacji zabytkowych parków i ogrodów, architektury, archeologii ogrodowej, historii sztuki ogrodowej, ekologii z Wlk. Brytanii, Czech, Niemiec i Polski oraz przedstawiciel rodziny Pücklerów, pełniący funkcję przewodniczącego Konwentu Pücklera. Konwent Pücklera, do którego zarządcy parków delegują przedstawicieli samorządu, instytucji i przedsiębiorstw z regionu (maks. do 10 osób z każdej strony), wspiera działalność Rady. Jego posiedzenia odbywają się raz do roku.

W aktualnym składzie Międzynarodowej Rady Konserwatorskiej znajdują się:

  • Brian Dix, BA FSA – niezależny archeolog – przewodniczący Rady, Wlk. Brytania
  • dr Peter Goodchild – historyk sztuki, dyrektor GARLAND – Landscapes and Gardens Heritage Trust, Wlk. Brytania
  • dr Jan Hendrych – Silvia Tarouca Research Institute for Landscape and Ornamental Gardening, Kierownik Wydziału Krajobrazu Kulturowego i Miejsc, Czechy
  • Marcus Kohler – Uniwersytet Techniczny w Dreźnie, Niemcy
  • Norbert Kuhn – Instytut Architektury Krajobrazu, Politechnika w Berlinie, Niemcy
  • Barbara Nowak-Obelinda – Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Polska
  • dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz – Politechnika Krakowska, dyrektor Instytutu Architektury Krajobrazu, Polska.