Wraz z nastaniem wiosny rozpoczynamy nowy projekt w Parku Mużakowskim – Rewaloryzacja oraz odtworzenie historycznych elementów zabytkowego Parku Mużakowskiego w Łęknicy w zakresie tzw. historycznej Szkółki i Jeziora Skowronków – dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z niezbędnymi opracowaniami towarzyszącymi – na potrzeby Centrum Edukacji oraz zaplecza parku. Działania będą możliwe dzięki przyznaniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowania w wysokości 200 000 PLN.

Historia Szkółek, usytuowanych w Parku Górnym, związana jest z samymi początkami Parku Mużakowskiego. To właśnie stąd miała pochodzić większość roślin zasadzonych w rezydencji przez Hermanna von Pückler-Muskau. Znajdujące się na ich terenie Jezioro Skowronków miało charakter użytkowy i służyło do podlewania młodych roślin. Jak jednak zauważał Pückler, na łamach swojej książki „Andeutungen über Landschaftsgärtnerei, verbunden mit der Beschreibung ihrer praktischen Anwendung in Muskau” / „Szkice o ogrodnictwie krajobrazowym”, robiono to oszczędnie aby przygotowywać sadzonki to trudnych, lokalnych warunków. Szkółka była również niezwykle istotna przy zakładaniu w II połowie XIX wieku Arboretum, stając się zapleczem tworzonej tam największej kolekcji roślin drzewiastych w Europie. Do dziś na wejściu wita nas, pochodząca z tego czasu daglezja zielona (Pseudotsuga meziesii) czy świerk kaukaski (Picea orientalis). W XX wieku na terenie Szkółki, na potrzeby gospodarstwa ogrodniczego, posadzone zostały drzewa owocowe, głównie jabłonie. Stały się one początkiem nowej kolekcji, rozwijanej do dnia dzisiejszego, z unikatowymi już dziś odmianami. Można się z nimi zapoznać przemierzając ścieżkę pomologiczną i przy okazji degustując różne rodzaje jabłek.

Istniejąca na terenie Szkółek zabudowa została zniszczona w czasie II wojny światowej.

Rozpoczynany w tym roku projekt jest pierwszym etapem prac rewitalizacyjnych terenów historycznych Szkółek i Jeziora Skowronków. Pozyskane dofinansowanie pozwoli nam opracować nową mapę tego terenu, zaktualizować badania archeologiczne oraz przeprowadzić specjalistyczne badania geotechniczne i hydrotechniczne na potrzeby określenia uwarunkowań w zakresie układu hydrologicznego oraz gruntu. Pomoże nam to zdiagnozować problem znikającej w Jeziorze Skowronków wody i mamy nadzieję znaleźć odpowiednie rozwiązanie. Ostatnią częścią tegorocznych działań będą prace przedprojektowe i koncepcyjne które w przyszłości pozwolą nam na dalsze prace przy Centrum Edukacji, które nam się tu marzy.

Będziemy Was informować na bieżąco!

Udostępnij: