W ostatnich dniach sierpnia zakończył się remont konserwatorski Wiaduktu.

Zadanie objęło m.in. wzmacnianie posadowienia i konstrukcji budowli, uzupełnienia murów i detali, czyszczenie ceglanego lica murów i wątków szlaki szklanej, odtworzenie brakujących kolumienek w biforiach. Przeprowadzone prace miały charakter konserwacji zachowawczej i służyły zatrzymaniu destrukcji budowli i zabezpieczeniu jego substancji zabytkowej. Obiekt stał się prawdziwą wizytówką parku, a przeprowadzone prace otworzyły drogę do dalszych prac konserwatorskich w tym rejonie parku.

Udostępnij: