W ostatnich dniach sierpnia 2019 zakończył się remont konserwatorski Wiaduktu w Parku Mużakowskim. Wykonano wzmocnienie posadowienia i konstrukcji budowli, uzupełniono mury i detale, wyczyszczono ceglane lico murów i wątków szlaki szklanej. Odtworzono brakujących kolumienki w biforiach. Przeprowadzone prace miały charakter konserwacji zachowawczej – służyły zatrzymaniu destrukcji budowli i ochronie zabytkowej substancji.

Po remoncie Wiadukt stał się stał się prawdziwą wizytówką Parku Mużakowskiego.

 

Udostępnij: