Transgraniczny projekt „Praca i nauka ponad granicami / Arbeiten und Lernen über Grenzen” jest realizowany na terenie Parku Mużakowskiego od 1 października 1998 roku. Corocznie bierze w nim udział dziesięcioro młodych ludzi – bezrobotnych – z Łęknicy i Bad Muskau.

Przed przystąpieniem do pracy przechodzą oni szkolenie z zakresu ogrodnictwa, botaniki, ochrony środowiska, pierwszej pomocy, szkolenia stanowiskowe oraz kurs językowy. Młodzież wykonuje prace pielęgnacyjne i odtworzeniowe.

Projekt finansowany i wspierany jest przez polski Urząd Pracy i niemiecki Federalny Urząd Pracy, Narodowy Instytut Dziedzictwa, niemiecką Fundację „Fürst-Pückler-Bad Muskau” oraz Urząd Miasta Łęknicy.

Po stronie polskiej za realizację projektu odpowiada Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łęknicy, po stronie niemieckiej – Fundacja „Fürst-Pückler-Bad Muskau”.

Pliki do pobrania

Udostępnij: