W 2018 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa, Pracownia Terenowa „Park Mużakowski” w Łęknicy planuje kontynuację programu edukacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży z gmin sąsiadujących z terenem Parku Mużakowskiego.

W bieżącym roku planuje się przeprowadzenie:
– spacerów dla młodzieży z wykorzystaniem zeszytu edukacyjnego wydanego w latach poprzednich oraz aparatów fotograficznych typu polaroid,
– pikników dla dzieci grami terenowymi i zabawami na łące.
W tegorocznych zajęciach z dziećmi i młodzieżą zaplanowano również polsko-niemieckie spacery po ścieżce pomologicznej znajdującej się na terenie historycznej szkółki. Spacery poprowadzone zostaną przez specjalistę i tłumaczone będą na język niemiecki. W ramach spacerów planuje się zbieranie jabłek, wyciskanie soku z jabłek, konkursy z nagrodami, zabawy z aparatem typu polaroid, warsztaty plastyczne.

Koordynator:
Katarzyna Jagiełło
tel.: 506 364 492
e-mail: kjagiello@nid.pl

Udostępnij: