W ramach wiosennej części Programu Edukacyjnego, realizowanego przez Pracownię w Łęknicy przeprowadzono następujące działania:

– 29.04.2016 – piknik dla przedszkola z Nowych Czapli: gry i zabawy na łące, ognisko, słodki poczęstunek – uczestnicy: ok. 30 osób

– 19.05.2016 – spacer edukacyjny dla klas I Gimnazjum z Łęknicy połączony z ogniskiem z kiełbaskami i słodkim poczęstunkiem. Młodzież uczestniczyła w 2-godzinnym spacerze z przewodnikiem, następnie, po przerwie na posiłek, samodzielnie w grupach 5-6 osobowych, wyposażona w wydany w zeszłym roku Zeszyt Edukacyjny dla Gimnazjalistów i aparaty fotograficzne, w terenie rozwiązywała zadania z zeszytu. Uczestnicy: ok. 30 osób

– 20.05.2016 – spacer edukacyjny dla dzieci z klas II – Szkoła Podstawowa z Lipinek Łużyckich. Po spacerze – gry i zabawy na łące przy Pawilonie Informacyjnym, ognisko z kiełbaskami i słodkim poczęstunkiem. Uczestnicy: ok. 50 osób.

– 24.05.2016 – spacer edukacyjny dla dzieci z klas I – Szkoła Podstawowa z Lipinek Łużyckich. Po spacerze – gry i zabawy na łące przy Pawilonie Informacyjnym, ognisko z kiełbaskami i słodkim poczęstunkiem. Uczestnicy: ok. 60 osób.

– 30.05.2016 – piknik dla dzieci z klas I – Szkoła Podstawowa z Trzebiela: gry i zabawy na łące, ognisko, słodki poczęstunek – uczestnicy: ok. 40 osób

– 02.06.2016 – piknik dla przedszkola nr 7 z Żar: gry i zabawy na łące, ognisko, słodki poczęstunek – uczestnicy: ok. 120 osób

Udostępnij: