W pierwszej połowie grudnia 2015 roku przeprowadzono na terenie Parku Mużakowskiego badania i sondaże archeologiczne. Na tarasie Domu Angielskiego poszukiwano pozostałości budowli, które dotychczas nie zostały zbadane: Bramy Kobleńskiej, altan ogrodowych i budynku gospodarczego, tzw. ‘Małego Cottage’.

W przypadku Bramy Kobleńskiej badania nie przyniosły spodziewanych rezultatów – nie udało się zlokalizować budowli. Spośród trzech altan ogrodowych znaleziono jedynie relikty altany środkowej. Badania archeologiczne przyniosły wynik w postaci sprecyzowania lokalizacji i  ustalenia poziomu użytkowego. W przypadku „Małego Cottage” po usunięciu grubej warstwy ściółki, humusu, korzeni, ziemi oraz gruzu odsłonięto relikty ceglanej budowli – fundamenty i podłogę.

Ponadto w dwóch innych miejscach w parku przeprowadzono sondaże pozwalające ustalić historyczny profil terenu. Dzięki korekcie ukształtowania terenu poprzedzającego ławkę przy Dębach Sióstr, poprawiono czytelność historycznego otwarcia widokowego, tzw. widoku na Jaz, do tej pory przysłanianego przez krawędź tarasu. Z kolei na przedpolu Grobu Nieznajomego wykonano prace ziemne polegające na zasypaniu dwóch stanowisk artyleryjskich i okopów. Sondaże archeologiczne pozwoliły na uchwycenie reliktowo zachowanego historycznego profil terenu. Po zdjęciu zbędnego nadkładu ziemi przywrócono jego pierwotne ukształtowanie. Wiosną br. planowane są roboty wykończeniowe.

Udostępnij: