W ramach EDD 2013 Pracownia Terenowa NID Park Mużakowski w Łęknicy zaplanowała dwa spacery edukacyjne. Celem spotkań było zdobywanie i pogłębianie wiedzy o historii Parku Mużakowskiego i najbliższych okolic, wartości krajobrazu i środowiska przyrodniczego, wzmocnienie więzi z miejscem urodzenia, zamieszkania i dziedzictwem kulturowym regionu.

Pierwszy ze spacerów odbył się w niedzielę 22 września i prowadził po terenie Parku Mużakowskiego. Wzięło w nim udział ok. 50 osób, wśród nich rodziny z dziećmi, młodzież oraz dorośli z powiatu żarskiego i żagańskiego. Podczas spaceru jego uczestnicy zapoznani zostali z twórczą myślą księcia Hermanna von Pückler – Muskau. Nie lada wyzwaniem były zadawane podczas spaceru pytania, które pozwoliły uczestnikom wykazać się posiadaną wiedzą historyczną i przyrodniczą. Za każdą poprawną odpowiedź zdobyć można było zielonego liścia uprawniającego do odebrania nagrody w postaci wydawnictw związanych z Parkiem Mużakowskim.  Po zakończonym spacerze na uczestników czekało ognisko z kiełbaskami i pieczonymi ziemniakami, a dla najmłodszych zorganizowane zostały konkurencje sportowe, w których udział wzięła również dorosła cześć grupy.

Drugi ze spacerów przeprowadzony ma zostać w najbliższą sobotę 12 października. Spacer odbędzie się po terenie Geoparku Łuk Mużakowa, po otwartej w październiku 2012 roku trasie geoturystycznej „Dawna Kopalnia Babina”. Trasa spaceru o długości ok. 7 km obejmować będzie pokopalniany teren, który obecnie zachwyca różnokolorowymi jeziorka pokopalnianymi oraz formami erozyjnymi. Po spacerze dla uczestników spaceru zorganizowane zostanie ognisko z kiełbaskami i pieczonymi ziemniakami oraz zabawy sportowe.

Idea EDD narodziła się 3 października 1985 roku w Grenadzie w Hiszpanii podczas II Konferencji Rady Europy. Francuski minister kultury zaproponował wtedy rozszerzenie na cała Europę zainicjowanych we Francji Dni Otwartych Zabytków. Wtedy po raz pierwszy bezpłatnie udostępniono zwiedzającym obiekty, do których dostęp dotychczas był ograniczony. Ponieważ inicjatywa cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, zainspirowało to w 1991 roku Radę Europy do ustanowienia Europejskich Dni Dziedzictwa. Polska włączyła się do tej akcji w 1993 roku.

Ogólnopolskim koordynatorem EDD jest Narodowy Instytut Dziedzictwa.

Udostępnij: