W latach 2009-2012 w ramach programu edukacyjnego promującego wartości kulturowe oraz przyrodnicze Parku Mużakowskiego i całego regionu ogłoszono szereg konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży z placówek edukacyjnych znajdujących się na terenie gmin Łęknica, Trzebiel, Brody, Tuplice i Przewóz – przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów – a także do grup działających w bibliotekach, świetlicach gminnych i socjoterapeutycznych.

Podczas czteroletniej edycji programu przeprowadzono konkursy o różnorodnej tematyce, związanej z Parkiem Mużakowskim oraz Parkiem Krajobrazowym „Łuk Mużakowa”. Wśród nich znalazły się konkursy: wiedzy o regionie, poetycki, plastyczny, multimedialny, fotograficzny, literacki, teatralny, konkurs na strój ekologiczny oraz konkurs „Szkoła w krajobrazie”.

Rezultatem konkursów było powstanie wielu prac zaskakujących oryginalnym ujęciem tematu, ciekawymi koncepcjami i różnorodnymi technikami. Część z nich prezentowano podczas obchodów Święta Parku Mużakowskiego w Łęknicy na wystawach i pokazach plenerowych. Laureaci wszystkich edycji otrzymali ciekawe nagrody.

W 2012 roku do udziału w projekcie zaprosiliśmy również szkoły z Gminy Żary i miasta Żary. W tym roku przeprowadzono dwa konkursy plastyczny: „Park Mużakowski zachwyca kolorami” oraz „Mużakowskie historie” – konkurs na projekt komiksu. Łącznie wpłynęło 148 prac w 5 kategoriach wiekowych.

Udostępnij: