Wolontariat jest znakomitą okazją do uczestniczenia w codziennym życiu parku. Pozwala poznać problemy praktyczne związane z jego konserwacją i utrzymaniem oraz ze stosowanymi w tym celu metodami pracy.

Udział w pracach pielęgnacyjnych, odtworzeniowych i dokumentacyjnych to jedyna w swoim rodzaju okazja do zdobycia wiedzy i umiejętności, których nie znajdzie się w żadnym podręczniku. Pracując w parku, masz swój wkład w przywracanie jego świetności.

Park Mużakowski zaprasza i zachęca do podjęcia wolontariatu.

Zainteresowani proszeni są o kontakt z Pracownią Terenową NID „Park Mużakowski” w Łęknicy.

Udostępnij: