W dn. 27 kwietnia – 3 maja w Parku Mużakowskim w Bad Muskau i Łęknicy realizowany będzie projekt pn. „Muskau Art Project – W poszukiwaniu tożsamości miejsca”. Jest on pierwszym elementem trzyletniego programu badawczo-artystycznego, przygotowanego przez Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, planowanego na lata 2014-2016. Projekt podejmuje problematykę krajobrazu transgranicznego Parku oraz relacji i współpracy polsko- niemieckiej.

Jest to projekt ponadprogramowy, przygotowany dla studentów Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Realizowany będzie w formie warsztatów w plenerze, odnoszących się zarówno w Parku Mużakowskiego, jak i jego otoczenia po obu stronach granicy.

Motywem przewodnim warsztatów będzie przenikanie się kompozycji parku, podzielonego granicą państwową na Nysie Łużyckiej, zarówno w znaczeniu przestrzennym, kulturowym i społecznym oraz skutki reintegracji Europy, które nadały temu miejscu nowe oblicze. Efektem tego jest nie tylko konserwacja parku, ale i jeden z największych w Środkowej Europie bazar, będący kontrapunktem dla odrestaurowanego pałacu po stronie niemieckiej. Jest on także symbolem poznawania się mieszkańców obu stron Nysy Łużyckiej.

Projekt skierowany jest do społeczności Łęknicy i Bad Muskau oraz turystów, mieszkańców województwa lubuskiego i społeczności akademickiej w Warszawie.

Prace poplenerowe zostaną zaprezentowane na wystawie w Domu Kawalerskim w Bad Muskau, której otwarcie nastąpi 2 maja br. o godz. 18. Kolejnymi miejscami prezentacji będzie Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze i siedziba Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Projekt przygotowany we współpracy w zarządcami obu części parku – Fundacją „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau” i Narodowym Instytutem Dziedzictwa, uzyskał również wsparcie Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Marszałka Województwa Lubuskiego.

Udostępnij: