Spacery tematyczne stanowią doskonałą okazję do bliższego poznania parku, jego historii, roślinności i mieszkańców.  Prowadzą je specjaliści z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, botanicy i leśnicy, którzy realizują autorskie programy edukacyjne o różnorodnej tematyce. Dzięki nim uczestnicy poznają osobliwości przyrodnicze Parku Mużakowskiego i jego otoczenia, rosnące tu drzewa i krzewy oraz mieszkające w parku zwierzęta.

Można też wiele się dowiedzieć o budowie geologicznej tego miejsca.

Ciekawostką jest spacer ścieżką dydaktyczną, wytyczoną na terenie historycznej Szkółki. Można tutaj poznać dawne odmiany drzew owocowych, z których wiele obecnie rzadko już spotyka się w przydomowych sadach.

Udostępnij: