W II kwartale tego roku zakończono realizację prac pielęgnacyjnych i wycinkowych w Szkółce w Parku Mużakowskim realizowanych w ramach projektu pn. „Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020”.

Celem inwestycji była poprawa stanu zdrowotnego drzew oraz bezpieczeństwa użytkowników parku i jego infrastruktury. Pracami objęto teren w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia szkółki, w pasie 10-20 m, po obu jego stronach oraz w plantacji topól położonej na wschód od Jeziora Skowronków.

Realizacja założonego celu polegała na wykonaniu wycinki drzew zagrażających i cięć pielęgnacyjno- sanitarnych i redukcyjnych oraz wzmocnień w obrębie koron. Łącznie zabiegami objęto 144 drzewa.

Zadanie było realizowane w trzech etapach  od listopada 2017 roku do maja 2018 roku. Prace pielęgnacyjne oraz wycinka drzew zostały przeprowadzone metodą alpinistyczną, bez użycia wysięgnika. Na najcenniejszych dębach zostały przeprowadzone cięcia weteranizujące, które doprowadziły do usunięcia grubego posuszu w sposób przypominający naturalne obłamanie konarów. Cięcia tego rodzaju sprzyjają także bioróżnorodności, np. są to miejsca wzrostu porostów. Na wszystkich drzewach zostały przeprowadzone cięcia sanitarno‐pielęgnacyjne polegające na usuwaniu posuszu, uszkodzonych lub obumierających pędów. W przypadku 40 szt. drzew dodatkowo zostały założone elastyczne wiązania w celu zabezpieczenia konarów przed wyłamaniem i poprawy bezpieczeństwa odwiedzających park.

Dofinansowano ze środków MKiDN

Udostępnij: