W I kwartale 2018 roku zakończone zostały archeologiczne badania rozpoznawcze na terenie szkółki. Prace, wykonywane w ramach projektu „Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020, rozpoczęto w czerwcu 2017.

W pierwszych dwóch etapach realizowane były w terenie w formie badań nieinwazyjnych oraz sondaży. Analiza ich wyników stała się podstawą do całościowego opracowania – raportu dokumentującego relikty zabudowy gospodarczej i mieszkalnej na terenie szkółki.
W trakcie badań pozyskano też wiele cennych artefaktów, związanych głównie z produkcją roślinną.
Badania mają przełomowe znaczenie dla określenia przemian zagospodarowania szkółki i oceny jej roli jako zaplecza ogrodniczego wielkoprzestrzennego parku, ważnego ośrodka uprawy rzadkich roślin ozdobnych i produkcji ogrodniczej na skalę towarową.

Dofinansowano ze środków MKiDN

 

Udostępnij: