Z okazji 10-lecia wpisu Parku Mużakowskiego / Muskauer Park na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO Narodowy Instytut Dziedzictwa i Pracownia Terenowa NID Park Mużakowski w Łęknicy ogłasili konkurs fotograficzny dla fotografów amatorów zatytułowany „Park Mużakowski / Muskauer Park – wczoraj i dziś”.

Każdy uczestnik miał za zadanie zgłosić do konkursu zestaw fotografii: fotografię archiwalną „tego co wczoraj” i fotografię współczesną „tego co dziś”. Fotografie miały ukazywać to samo miejsce, ten sam obiekt w Parku Mużakowskim, po stronie polskiej lub niemieckiej, kiedyś i dziś.

Na konkurs nadesłano łącznie 34 zestawów fotografii prac w 3 kategoriach wiekowych:

w kategorii I – 1 zestaw fotografii,
w kategorii II – 9 zestawów fotografii,
w kategorii III – 24 zestawy fotografii.

Jury postanowiło przyznać następujące nagrody:

I kategoria
Nagrody:

Leon Sroka – Kamień Pücklera w latach 90-tych i Kamień Pücklera dziś

II kategoria
Nagrody:

Alicja Hudyma – Kapilca w Parku Mużakowskim – Wczoraj i Dziś
Aneta Krzostek – Wiadukt 45 lat później – prawie nic się nie zmieniło

 

Wyróżnienie
Karolina Prodlik – Zamek Pücklera strona zachodnia

Upominki za zaangażowanie:

Wioletta Szreiber – Nowy Zamek dawniej i dziś
Michał Szreiber – Stary i Nowy Dąb Hermanna
Małgorzata Palider – Kamień Pücklera
Sandra Magierska – Most Podwójny

III kategoria
Nagrody:

Grzegorz Baworowski – Nowy Zamek
Roman Sobera – Za Wiaduktem
Wolfgang Werner – Hermanns Eiche
Sieglinde Thiele – Weg an der Hermannsneiße

Wyróżnienia:

Christa Neugaertner – Eichseebrücke
Rob Lloyd – An der Englische Brücke
Andrzej Sosiński – Dąb Hermanna

Prace zostaną opublikowane w formie wystawy plenerowej, którą będzi można obejrzeć w trakcie Święta Parku Mużakowskiego w dniu 31 maja 2014 roku. Wówczas również rozdane zostaną nagrody laureatom konkursu.

Gratulujemy!

Udostępnij: