Remont konserwatorski Wiaduktu zbliża się ku końcowi.

Zakończono wszystkie prace w komorach budowli oraz w przejeździe górnym. Wykonywane są ostatnie prace konserwatorskie na elewacji budowli od strony parku. Do całkowitego zakończenia inwestycji konieczne jest jeszcze dokończenie prace konserwatorskich na elewacji południowej – od strony miasta, wymurowanie podestów przy wejściach do komór oraz ukształtowanie i umocnienie skarp przy ostrogach i wykończenie styku budowli ze skarpą opaskami z kamienia.

Remont konserwatorski Wiaduktu jest elementem projektu pn. „Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020, realizowanego wspólnie z zarządcą niemieckiej części parku, Stiftung „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau”.

 

 


Dofinansowano ze środków MKiDN

Udostępnij: