Spacery edukacyjne w ramach EDD 2013

Spacery edukacyjne
w ramach EDD 2013

W ramach EDD 2013 Pracownia Terenowa NID Park Mużakowski w Łęknicy zaplanowała dwa spacery edukacyjne. Celem spotkań było zdobywanie i pogłębianie wiedzy o historii Parku Mużakowskiego i najbliższych okolic, wartości krajobrazu i środowiska przyrodniczego, wzmocnienie...
Edukacja w Parku Mużakowskim w Łęknicy

Edukacja w Parku Mużakowskim w Łęknicy

Park Mużakowski to unikatowa przestrzeń, do której zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek, pochodzenie i zainteresowania. Każdy znajdzie tu coś dla siebie, a naszym zadaniem jest wykreowanie programu, który pomoże odwiedzającym park poznać jego najpiękniejsze...
Spacery tematyczne

Spacery tematyczne

Spacery tematyczne stanowią doskonałą okazję do bliższego poznania parku, jego historii, roślinności i mieszkańców.  Prowadzą je specjaliści z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, botanicy i leśnicy, którzy realizują autorskie programy edukacyjne o różnorodnej...
Praktyki uczniowskie i studenckie

Praktyki uczniowskie
i studenckie

W Pracowni Terenowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Park Mużakowski” w Łęknicy można odbyć praktyki zawodowe. Zainteresowanych uczniów i studentów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Pracownią Terenową NID „Park Mużakowski” w Łęknicy. Zakres zadań i...
Konkursy

Konkursy

W latach 2009-2012 w ramach programu edukacyjnego promującego wartości kulturowe oraz przyrodnicze Parku Mużakowskiego i całego regionu ogłoszono szereg konkursów skierowanych do dzieci i młodzieży z placówek edukacyjnych znajdujących się na terenie gmin Łęknica,...