W Pracowni Terenowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa „Park Mużakowski” w Łęknicy można odbyć praktyki zawodowe. Zainteresowanych uczniów i studentów prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z Pracownią Terenową NID „Park Mużakowski” w Łęknicy.

Zakres zadań i obowiązków dla uczniów/studentów odbywających praktykę w Pracowni Terenowej NID „Park Mużakowski” w Łęknicy ustalany jest indywidualnie w umowie zawieranej pomiędzy Narodowym Instytutem Dziedzictwa a placówką kierującą ucznia/studenta na praktykę.

Udostępnij: