Zajęcia edukacyjne w 2018 roku

Zajęcia edukacyjne
w 2018 roku

W 2018 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa, Pracownia Terenowa „Park Mużakowski” w Łęknicy planuje kontynuację programu edukacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży z gmin sąsiadujących z terenem Parku Mużakowskiego. W bieżącym roku planuje się...
Wiosenna część Programu Edukacyjnego

Wiosenna część Programu Edukacyjnego

W ramach wiosennej części Programu Edukacyjnego, realizowanego przez Pracownię w Łęknicy przeprowadzono następujące działania: – 29.04.2016 – piknik dla przedszkola z Nowych Czapli: gry i zabawy na łące, ognisko, słodki poczęstunek – uczestnicy: ok. 30 osób...
Muskau Art Project    W poszukiwaniu tożsamości miejsca

Muskau Art Project
W poszukiwaniu tożsamości miejsca

W dn. 27 kwietnia – 3 maja w Parku Mużakowskim w Bad Muskau i Łęknicy realizowany będzie projekt pn. „Muskau Art Project – W poszukiwaniu tożsamości miejsca”. Jest on pierwszym elementem trzyletniego programu badawczo-artystycznego, przygotowanego przez Akademię Sztuk...
Wielki park małych odkrywców

Wielki park małych odkrywców

23 października w Parku Mużakowskim odbył się jesienny spacer dla dzieci z klas III szkoły podstawowej w Łęknicy. Spacer przygotowały praktykantki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach przy pomocy merytorycznej pracownika Narodowego Instytutu...