Zakończono pielęgnację drzewostanu

Zakończono pielęgnację drzewostanu

W II kwartale tego roku zakończono realizację prac pielęgnacyjnych i wycinkowych w Szkółce w Parku Mużakowskim realizowanych w ramach projektu pn. „Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu...
Zakończenie prac archeologicznych

Zakończenie prac archeologicznych

W I kwartale 2018 roku zakończone zostały archeologiczne badania rozpoznawcze na terenie szkółki. Prace, wykonywane w ramach projektu „Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w...
Prace archeologiczne w Parku Mużakowskim

Prace archeologiczne
w Parku Mużakowskim

W pierwszej połowie grudnia 2015 roku przeprowadzono na terenie Parku Mużakowskiego badania i sondaże archeologiczne. Na tarasie Domu Angielskiego poszukiwano pozostałości budowli, które dotychczas nie zostały zbadane: Bramy Kobleńskiej, altan ogrodowych i budynku...