Narodowy Instytut Dziedzictwa zakończył zapoczątkowaną w roku ubiegłym realizację projektu pn. „Odtworzenie zabytkowej infrastruktury w Parku Mużakowskim w Łęknicy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013.

W ramach projektu odtworzono dwa elementy historycznej infrastruktury Parku Mużakowskiego. Pierwszy z nich to ogrodzenie historycznej szkółki o długości 1,97 km, które odtworzono zgodnie z jego funkcją i formą historyczną. Podstawą konserwatorską projektu stanowiły relikty ogrodzenia – zachowane w całości lub części granitowe słupki, a także rozwiązania analogiczne znane z niemieckiej części parku.

Druga realizacja to rekonstrukcja tzw. Grobu Nieznajomego (oryg. Grab des Unbekannten). Historyczną budowlę, z której zachował się jedynie jeden element schodów terenowych i wyraźny pagórek, odtworzono na podstawie zachowanych reliktów oraz ikonografii archiwalnej.

Udostępnij: