Zakończono remont konserwatorski Wiaduktu

Zakończono remont konserwatorski Wiaduktu

W ostatnich dniach sierpnia zakończył się remont konserwatorski Wiaduktu. Zadanie objęło m.in. wzmacnianie posadowienia i konstrukcji budowli, uzupełnienia murów i detali, czyszczenie ceglanego lica murów i wątków szlaki szklanej, odtworzenie brakujących kolumienek w...
Remont konserwatorski Wiaduktu – prace na ukończeniu

Remont konserwatorski Wiaduktu – prace na ukończeniu

Remont konserwatorski Wiaduktu zbliża się ku końcowi. Zakończono wszystkie prace w komorach budowli oraz w przejeździe górnym. Wykonywane są ostatnie prace konserwatorskie na elewacji budowli od strony parku. Do całkowitego zakończenia inwestycji konieczne jest...
Remont konserwatorski Wiaduktu – stan prac w maju

Remont konserwatorski Wiaduktu – stan prac w maju

Remont konserwatorski Wiaduktu, rozpoczęty w połowie ubiegłego roku powoli zbliża się ku końcowi. W ostatnim czasie wykonane zostało wzmacnianie sklepień komór budowli, ceglano-kamiennego lico wnętrza komór oczyszczono i wykonano spoinowanie. Zamontowano furty...
Remont Wiaduktu – stan prac w marcu

Remont Wiaduktu – stan prac w marcu

Po krótkim, zimowym spowolnieniu, remont Wiaduktu ruszył pełną parą. Zakończono prace z zakresu wzmacniania konstrukcji budowli, a w szczególności wzmocnienia sklepień nad komorami. Umożliwiło to rozpoczęcie prac konserwatorskich w komorach Wiaduktu. W najbliższych...