Zakończono remont konserwatorski Wiaduktu

Zakończono remont konserwatorski Wiaduktu

W ostatnich dniach sierpnia zakończył się remont konserwatorski Wiaduktu. Zadanie objęło m.in. wzmacnianie posadowienia i konstrukcji budowli, uzupełnienia murów i detali, czyszczenie ceglanego lica murów i wątków szlaki szklanej, odtworzenie brakujących kolumienek w...
Remont konserwatorski Wiaduktu – stan prac w maju

Remont konserwatorski Wiaduktu – stan prac w maju

Remont konserwatorski Wiaduktu, rozpoczęty w połowie ubiegłego roku powoli zbliża się ku końcowi. W ostatnim czasie wykonane zostało wzmacnianie sklepień komór budowli, ceglano-kamiennego lico wnętrza komór oczyszczono i wykonano spoinowanie. Zamontowano furty...
Remont Wiaduktu – stan prac w marcu

Remont Wiaduktu – stan prac w marcu

Po krótkim, zimowym spowolnieniu, remont Wiaduktu ruszył pełną parą. Zakończono prace z zakresu wzmacniania konstrukcji budowli, a w szczególności wzmocnienia sklepień nad komorami. Umożliwiło to rozpoczęcie prac konserwatorskich w komorach Wiaduktu. W najbliższych...
Zakończono pielęgnację drzewostanu

Zakończono pielęgnację drzewostanu

W II kwartale tego roku zakończono realizację prac pielęgnacyjnych i wycinkowych w Szkółce w Parku Mużakowskim realizowanych w ramach projektu pn. „Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu...