Wolontariat

Wolontariat

Wolontariat jest znakomitą okazją do uczestniczenia w codziennym życiu parku. Pozwala poznać problemy praktyczne związane z jego konserwacją i utrzymaniem oraz ze stosowanymi w tym celu metodami pracy. Udział w pracach pielęgnacyjnych, odtworzeniowych i...
Praca i nauka ponad granicami

Praca i nauka ponad granicami

Transgraniczny projekt „Praca i nauka ponad granicami / Arbeiten und Lernen über Grenzen” jest realizowany na terenie Parku Mużakowskiego od 1 października 1998 roku. Corocznie bierze w nim udział dziesięcioro młodych ludzi – bezrobotnych – z Łęknicy i Bad Muskau....