Zakończono pielęgnację drzewostanu

Zakończono pielęgnację drzewostanu

W II kwartale tego roku zakończono realizację prac pielęgnacyjnych i wycinkowych w Szkółce w Parku Mużakowskim realizowanych w ramach projektu pn. „Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu...
Zajęcia edukacyjne w 2018 roku

Zajęcia edukacyjne
w 2018 roku

W 2018 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa, Pracownia Terenowa „Park Mużakowski” w Łęknicy planuje kontynuację programu edukacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży z gmin sąsiadujących z terenem Parku Mużakowskiego. W bieżącym roku planuje się...
Zakończenie prac archeologicznych

Zakończenie prac archeologicznych

W I kwartale 2018 roku zakończone zostały archeologiczne badania rozpoznawcze na terenie szkółki. Prace, wykonywane w ramach projektu „Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w...
Wiosenna część Programu Edukacyjnego

Wiosenna część Programu Edukacyjnego

W ramach wiosennej części Programu Edukacyjnego, realizowanego przez Pracownię w Łęknicy przeprowadzono następujące działania: – 29.04.2016 – piknik dla przedszkola z Nowych Czapli: gry i zabawy na łące, ognisko, słodki poczęstunek – uczestnicy: ok. 30 osób...