Remont Wiaduktu – stan prac w marcu

Remont Wiaduktu – stan prac w marcu

Po krótkim, zimowym spowolnieniu, remont Wiaduktu ruszył pełną parą. Zakończono prace z zakresu wzmacniania konstrukcji budowli, a w szczególności wzmocnienia sklepień nad komorami. Umożliwiło to rozpoczęcie prac konserwatorskich w komorach Wiaduktu. W najbliższych...
Zakończono pielęgnację drzewostanu

Zakończono pielęgnację drzewostanu

W II kwartale tego roku zakończono realizację prac pielęgnacyjnych i wycinkowych w Szkółce w Parku Mużakowskim realizowanych w ramach projektu pn. „Park Mużakowski – ochrona, rozwój i promocja europejskiego dziedzictwa kultury” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu...
Zajęcia edukacyjne w 2018 roku

Zajęcia edukacyjne
w 2018 roku

W 2018 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa, Pracownia Terenowa „Park Mużakowski” w Łęknicy planuje kontynuację programu edukacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży z gmin sąsiadujących z terenem Parku Mużakowskiego. W bieżącym roku planuje się...