Pielęgnacja starodrzewu parkowego

Pielęgnacja starodrzewu parkowego

Zmiany klimatu – ocieplenie i brak opadów, wpływają niekorzystnie na drzewostan parku. W koronach drzew pojawił się susz konarowy. Po polskiej stronie parku, na tarasach widokowych, trwają prace pielęgnacyjne drzew. Prace polegają one na usunięciu suszu...