Zmiany klimatu – ocieplenie i brak opadów, wpływają niekorzystnie na drzewostan parku. W koronach drzew pojawił się susz konarowy.

Po polskiej stronie parku, na tarasach widokowych, trwają prace pielęgnacyjne drzew. Prace polegają one na usunięciu suszu konarowego, co poprawi bezpieczeństwo odwiedzających i kondycję drzew.

Udostępnij: