Miasto powiatowe, lokowane na prawie magdeburskim około 1260 roku przez Albrechta Dewina, rycerza na żarskim zamku. Rozwijało się pod rządami czterech rodów: Bibersteinów, Dewinów, Packów i Promnitzów. Było historycznym ośrodkiem sukienników i płócienników, a od połowy XIX wieku silnie rozwijającym się ośrodkiem przemysłowym i administracyjnym Wschodnich Łużyc. Zachowały się tu liczne świadectwa rozwoju urbanistycznego: gotycko-renesansowy zamek Dewinów-Bibersteinów, barokowa rezydencja Promnitzów, będąca w XVIII wieku znaczącym ośrodkiem kultury dworskiej, ponadto mury obronne, ratusz, kamieniczki i kościoły.
Na obrzeżach miasta znajduje się obszar chronionego krajobrazu „Zielony Las” – położony na terenie Wzniesień Żarskich, z najwyższym punktem 227 m n.p.m.  Poza walorami przyrodniczymi atrakcją Zielonego Lasu są trzy wieże.

Bliższe informacje: Informacja Turystyczna, Salon Wystaw Artystycznych, ul. Chrobrego lub PTTK, Pl. Kardynała Wyszyńskiego 11, tel. (068) 479 14 04

Udostępnij: