Miasto powiatowe nad Bobrem i Czerną, dawniej stolica księstwa żagańskiego. Założone w II poł. XII wieku przez księcia Bolesława IV Kędzierzawego jako gród i strażnica przy przeprawie przez Bóbr. Lokowane ok. połowy XIII wieku. Po Piastach Śląskich należało do książąt saskich: Ernesta i Albrechta, później dowódcy wojsk austriackich, Albrechta von Wallensteina, a następnie księcia kurlandzkiego Piotra Birona. Od 1842 roku księstwo przeszło na własność Doroty de Talleyrand-Perigord, której dwór stał się wówczas jednym z bardziej znanych w Europie.

Najważniejszym zabytkiem jest zespół rezydencjonalny, dawna siedziba książąt żagańskich z XVII-wiecznym pałacem w typie rezydencji obronnej, łącząca cechy baroku francuskiego i włoskiego. Pałac otacza park, obecnie miejski. W mieście znajdują się ponadto: trzy kościoły znaczące pod względem historycznym i artystycznym, m.in. kościół p.w. Nawiedzenia NMP z Kaplicą Bożego Grobu, jedną z dwóch w Europie wiernych kopii Kaplicy Grobu Chrystusowego w Jerozolimie, zespół poaugustiański z klasztorem, spichlerzem klasztornym i konwiktem,dawne kolegium jezuickie, mury miejskie, kamienice, wieża ratuszowa, zabytkowe budynki publiczne.

Bliższe informacje: Informacja Turystyczna, ul. Jana Pawła II 15, 68-100 Żagań, tel. (068) 477 10 90

https://urzadmiasta.zagan.pl/aktualnosci-z-miasta/

Udostępnij: