Wieś nad Nysą Łużycką (obecnie przejście graniczne na południe od Łęknicy), dawna stolica samodzielnego księstwa. Znajdują się tu pozostałości warowni książąt śląskich – wieża zamkowa, zwana też „wieżą głodową”, miejsce głodowej śmierci księcia żagańskiego, Baltazara I, który z woli swego brata, Jana II, dokończył tam żywota w 1472 roku. Mieszkał tu również i pracował Johann Gottlob Worbs, jeden z najwybitniejszych historyków Śląska i Łużyc.
Bliższe informacje: Urząd Gminy Przewóz, Pl. Partyzantów 1, 68-132 Przewóz, tel. (068) 362 32 87

www.przewoz.com.pl

Udostępnij: