Park krajobrazowy z poł. XIX wieku, założony przez właściciela majątku, Friedricha Hermanna Rötschke, zapewne zainspirowanego twórczością księcia Pücklera. Dużą atrakcją jest kolekcja rododendronów oraz budowle parkowe wzniesione z czeskiego bazaltu. W Kromlau corocznie na Zielone Świątki organizowany jest festyn, nazywany Świętem Parku i Kwiatów.

Bliższe informacje: Biuro Turystyczne w Kromlau, Halbendorfer Str. 6-7, 02953 Kromlau, tel. (0049) 3576222828

www.kromlau-online.de

Udostępnij: