W miasteczku na szczególną uwagę zasługują typowe dla miasta, objęte ochroną, drewniane domy z lat 30. XX wieku. Plac Zinzendorf, z zabytkową architekturą utrzymaną w charakterze czeskiego baroku, uważany za jeden z najpiękniejszych rynków w Niemczech, jest centralnym punktem Niesky.
Bliższe informacje: Touristinformation Niesky, Zinzendorfplatz 8, tel. (0049) 358825580

www.niesky.de

Udostępnij: