Miasto nad Lubszą, prawym dopływem Nysy Łużyckiej. Do początków XIX stulecia znajdowało się rękach prywatnych, a jego właścicielami byli Packowie, Bibersteinowie, Kotwicze, Beerfelddowie. Ośrodek sukiennictwa i przemysłu ceramicznego. Zachowały się liczne zabytki, m.in. fara gotycka, mury obronne z fortalicjami, renesansowy ratusz. Z Lubska pochodzi Jan Rak, wybitny serbo-łużycki poeta i uczony doby renesansu; tutaj urodził się Joachim Möller, pastor, historyk, autor kroniki miasta Lubska; młodość swoją w mieście spędził późniejszy noblista Gerhard Domagk.

Bliższe informacje: Urząd Miasta, Wydział Inwestycji i Promocji, pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko, tel. (068) 4576245

www.um.lubsko.pl

Udostępnij: