Niegdyś miasto prywatne Bibersteinów, Promnitzów, Watzdorfów, a od połowy XVIII wieku Brühlów. Na zlecenie hrabiego Heinricha von Brühla, ministra Augusta III, wybitny architekt doby saskiej Johann Kristoph Knőffel przebudował wcześniejszą rezydencję, tworząc wraz z miastem spójny urbanistyczny kompleks. Przebudowa ta uczyniła z Brodów jedną z najwspanialszych rezydencji barokowych w Europie. Pierwotny barokowy ogród został przekształcony w II połowie XIX wieku w park krajobrazowy. Pomimo zniszczeń kompleks ten jest nadal jednym z najbardziej interesujących zespołów zabytkowych w regionie.
Bliższe informacje: Brody, ul. Rynek 2, tel. (068) 371 21 55, fax: (068) 371 22 05

www.brody.pl

Udostępnij: