Koncpecja założenia Parku Mużakowskieg narodziła się 1 maja 1815 roku, kiedy Hermann von Pückler-Muskau ogłosił mieszkańcom Mużakowa rozpoczęcie działań zmierzających do przekształcenia dotychczasowej rezydencji w rozległy park krajobrazowy. Wizja księcia była kontynuowana i rozwijana przez kolejnych właścicieli, aż do wybuchu II wojny światowej.

Zgodnie z założeniem Pücklera, centralną częścią rezydencji jest Nowy Zamek wraz z otaczającymi go ogrodami, będącymi oprawą dla architektury i przedłużeniem jej wnętrz. Przestrzenie te są pełne przepychu, obfitości i bogactwa kwiatów.

Im dalej od zamkowych zabudowań, tym kompozycja krajobrazowa staje się bardziej swobodna, wręcz sprawia wrażenie w pełni ukształtowanej przez naturę. Granicę tego przejścia stanowi rzeka, po przekroczeniu której można mieć poczucie wkraczania w bardziej dzikie i pełne bioróżnorodności obszary.

Charakter Parku, doskonale oddają słowa spisane przez samego Pücklera w jego kanonicznej książce: „Andeutungen über Landschaftsgärtnerei, verbunden mit der Beschreibung ihrer praktischen Anwendung in Muskau” / „Szkice o ogrodnictwie krajobrazowym”, która w tym roku ukaże się w polskim tłumaczeniu nakładem NIDu.

„Wystarczy jeden krok w głąb lasu i, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, pałac i ogrody znikają, by ustąpić miejsca niczym niezmąconej samotności i wzniosłej dzikości natury, póki jakiś zakręt ścieżki nie otworzy niespodziewanie widoku na dzieło sztuki przebłyskujące pośród mrocznych sosen w blasku wieczornego słońca (…) niczym spełnienie baśniowego snu”.

Park Mużakowski, pomimo jego podziału w 1945 r. na część polską i niemiecką, należy traktować jaką jedną transgraniczną CAŁOŚĆ, pozostającą pod opieką dwóch, współpracujących ze sobą instytucji: polskiej – Narodowego Instytutu Dziedzictwa i niemieckiej – Fundacji „Park Księcia Pücklera Bad Muskau”. Wynikiem tej współpracy jest m.in. rozpoczynany właśnie dwuletni projekt „Park Mużakowski – zwiększenie atrakcyjności turystycznej i dostępności obiektu światowego dziedzictwa UNESCO” w ramach Programu Współpracy INTERREG 2021-2027.

Jesteśmy tu dla Was i pozostajemy otwarci na dyskusję. Już 2 maja będzie okazja do osobistego spotkania – wszystkich zainteresowanych, zapraszamy o 12:00 na spotkanie informacyjne w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym Światowego Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa w Łęknicy. 3 maja od 14:00 będziemy również obecni w Centrum na Geoparkowej Majówce.

Udostępnij: