przeprowadzono meliorację łąk na tarasie nadzalewowym – odtworzono system kanałów odwadniających i największe wnętrze parkowe, obejmujące Łąkę Trzcin i Łąkę Źródeł

Udostępnij: