odsłonięto Kamień Pücklera – symboliczny początek prac rewaloryzacyjnych w polskiej części parku – odtworzenie pomnika i wstępna rewaloryzacja jego otoczenia

Udostępnij: