początek reintegracji kompozycji parku – podpisanie pierwszej umowy o współpracy na rzecz rewaloryzacji parku pomiędzy Zarządem Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych a Instytutem Ochrony Zabytków w Berlinie w 1989 roku (umowę aktualizowano w 1991/1992 r., a w 1999 r. podpisano umowę między Ośrodkiem Ochrony Zabytkowego Krajobrazu a Fundacją „Fuerst-Pueckler-Park Bad Muskau i Krajowym Urzędem Ochrony Zabytków Saksonii w Dreźnie)

Udostępnij: