w centralnym punkcie kompozycji, przeznaczonym pierwotnie na Świątynię Wytrwałości wzniesiono pomnik ku czci twórcy parku – Kamień Pücklera

Udostępnij: