Bardzo suche lato oraz gwałtowne wichury spowodowały wydzielanie się licznego posuszu w starodrzewiu parkowym.

Obecnie w parku na tarasach po polskiej stronie trwają prace pielęgnacyjne w koronach drzew mające na celu poprawę bezpieczeństwa odwiedzających i kondycji drzew.

Udostępnij: