• 1600
 • 1700
 • 1800
 • 1900
 • 2000

Oś czasu

 • 1 maja Hermann von Pueckler-Muskau ogłasza mieszkańcom Muskau zamiar przekształcenia siedziby oraz jej otoczenia w rozległy park krajobrazowy

   (Il. zbiory Stiftung Fürst-Pückler- Park Bad Muskau)

 • odbył się ślub Hermanna von Pueckler-Muskau z Lucie Anną Wilhelminą von Hardenberg 1° von Pappenheim (1776-1854), córką pruskiego kanclerza, Karla Augusta von Hardenberga, Pückler urządził dla swej wybranki Ogród Zamkowy, m.in. słynny kobierzec z literą „S” oraz Dolinę Owcy

 • nadzór nad pracami obejmuje Jacob Heinrich Rehder, liczne inwestycje na terenie parku

 • po stronie wschodniej powstaje angielskie cottage, nazywane „Anglią”, a później „Domem Angielskim”

   (Il. zbiory Stiftung Fürst-Pückler- Park Bad Muskau)

 • otwarto uzdrowisko Hermanna

   (Il. zbiory Stiftung Fürst-Pückler- Park Bad Muskau)

 • rozwód Hermanna von Pückler-Muskau z Lucie von Hardenberg

 • podróż Pücklera do Anglii, Walii i Irlandii

 • wydawnictwo Hallbergera opublikowało dzieło Pücklera „Andeutungen über Landschaftsgärtnerei” („Szkice o ogrodnictwie krajobrazowym”). Książka przedstawia nie tylko poglądy twórcy na temat angielskiego ogrodnictwa krajobrazowego, ale przede wszystkim zawiera opis koncepcji projektowej i szczegółowe wskazania do sposobu kształtowania poszczególnych elementów kompozycji. Książka została zilustrowana 3 planami i 44 kolorowanymi litografiami

 • Pückler udał się w podróż do Orientu

 • sprzedaż majątku hrabiom Augustowi von Nostitz, Edmundowi von Hatzfeld-Weissweiler i Maximilianowi von Hatzfeld

 • właścicielem majątku jest książę Fryderyk Niderlandzki (1797-1881), książę holenderski z dynastii Orańskiej-Nassau, syn późniejszego króla Zjednoczonych Niderlandów, Wilhelma I.

 • Eduard Petzold, dyrektor parku i ogrodów w Muskau, uczeń Pücklera zakłada we wschodniej części parku arboretum, uznane w k. XIX w. za największą kolekcję roślin drzewiastych w Europie

 • przebudowa pałacu – Nowego Zamku wg projektu Franza Strassera (1819-1883) i Hermanna Wentzla (1820-1889), w wyniku której Nowy Zamek oraz Stary Zamek i Dom Kawalerski uzyskały kostium neorenesansowy

 • właścicielem Muskau staje się hrabia Traugott Heinrich von Arnim (1839-1919)

 • budowa Mauzoleum wg projektu berlińskiego architekta, Juliusa Carla Raschdorffa (1823-1914)

   (Il. zbiory Stiftung Fürst-Pückler- Park Bad Muskau)

 • w centralnym punkcie kompozycji, przeznaczonym pierwotnie na Świątynię Wytrwałości wzniesiono pomnik ku czci twórcy parku – Kamień Pücklera

 • centralną część parku uznano za „Rezerwat Przyrody Park Mużakowski”

 • nastąpił podział parku granicą państwową na Odrze i Nysie Łużyckiej

 • początek reintegracji kompozycji parku – podpisanie pierwszej umowy o współpracy na rzecz rewaloryzacji parku pomiędzy Zarządem Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych a Instytutem Ochrony Zabytków w Berlinie w 1989 roku (umowę aktualizowano w 1991/1992 r., a w 1999 r. podpisano umowę między Ośrodkiem Ochrony Zabytkowego Krajobrazu a Fundacją „Fuerst-Pueckler-Park Bad Muskau i Krajowym Urzędem Ochrony Zabytków Saksonii w Dreźnie)

 • odsłonięto Kamień Pücklera – symboliczny początek prac rewaloryzacyjnych w polskiej części parku – odtworzenie pomnika i wstępna rewaloryzacja jego otoczenia

 • posadzono nowy dąb w miejscu spalonego, historycznego Dębu Hermanna we wschodniej części parku i początek kształtowania układu przestrzennego w tym rejonie

 • remont Oranżerii w zachodniej części parku

 • odtwarzanie wnętrz parkowych na tarasie zalewowym wschodniej części parku

 • remont zabudowań Folwarku Zamkowego w zachodniej części parku

 • remont Nowego Zamku

 • remont Mostu Królewskiego/Książęcego we wschodniej części parku

 • rozpoczęto porządkowanie terenu dawnej szkółki

 • rozpoczęto prace nad odtwarzaniem dróg parkowych, kontynuowane w latach następnych, m.in. Drogi Hermanna, Ścieżki Słowików, Ścieżki Sary i innych dróg w polskiej części parku

 • przeprowadzono meliorację łąk na tarasie nadzalewowym – odtworzono system kanałów odwadniających i największe wnętrze parkowe, obejmujące Łąkę Trzcin i Łąkę Źródeł

 • wykonano konserwatorską aranżację w miejscu zniszczonego Mauzoleum

 • odbudowano Most Podwójny na Nysie Łużyckiej

 • polska część parku uznana została przez Prezydenta RP za pomnik historii

 • Park Mużakowski został wpisany na Listę światowego dziedzictwa UNESCO

 • odbudowano Most Angielski na Nysie Łużyckiej

 • przeprowadzono prace konserwatorskie na Tarasie Domu Angielskiego – odsłonięto relikty głównego budynku w zespole angielskiego cottage, odtworzono Pawilon Muzyczny i układ dróg

 • wykonano remont konserwatorski Mostu Arkadowego we wschodniej części parku

 • odtworzono ogrodzenie historycznej szkółki we wschodniej części parku

 • zapoczątkowano tworzenie regionalnej kolekcji starych odmian drzew owocowych na terenie szkółki

 • odtworzono Grób Nieznajomego we wschodniej części parku, symboliczny element programu parku