W ostatnich dniach września, w Parku Mużakowskim, już po raz dwudziesty spotkała się Międzynarodowa Rada Konserwatorska, powołana przez zarządcę polskiej części parku, Narodowy Instytut  Dziedzictwa i jego niemieckiego partnera, saksońską fundację Fürst-Pückler-Park Bad Muskau.

Przedstawiono sprawozdanie z prac konserwatorskich zrealizowanych w obu częściach parku w ciągu ostatniego roku oraz wydarzeń o charakterze promocyjnym i edukacyjnym. Omówiono zadania przygotowane przez obu zarządców do realizacji w ciągu najbliższych dwóch lat, objęte dofinansowaniem w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. Rezultaty prac zarządców przedstawiono następnie na kolejnym spotkaniu Konwentu Pücklera, skupiającego współpracujących z obu instytucjami przedstawicieli podmiotów regionalnych. W związku z kontynuacją zapoczątkowanego w ubiegłym roku odtwarzania kolekcji historycznych odmian jabłoni,  Członkowie Rady i przedstawiciele Konwentu uczestniczyli w sadzeniu kolejnych stu drzew w historycznej szkółce, we wschodniej części parku.

Udostępnij: