21 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyła się konferencja prasowa zapowiadająca Święto Parku Mużakowskiego, w której wzięła udział Izabela Zychowicz – kierownik Zespołu ds. przygotowania Projektu pn. „Park Mużakowski – zwiększenie atrakcyjności turystycznej i dostępności obiektu światowego dziedzictwa UNESCO” w Narodowym Instytucie Dziedzictwa oraz Sebastian Ciemnoczołowski, Wicemarszałek Województwa Lubuskiego. Na konferencji przedstawiono inicjatywy związane z tegorocznym Świętem Parku Mużakowskiego oraz plany na jego przyszłość.

Podczas spotkania w Urzędzie Marszałkowskim Województwa, Sebastian Ciemnoczołowski podkreślił jak ważnym elementem dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jest Park:

Jesteśmy dumni, że Park Mużakowski znajduje się w województwie lubuskim, bardzo nam zależy na jego rozwoju (…) Województwo lubuskie chce i deklaruje wspierać wszystkie przedsięwzięcia, które są związane z rozwojem tego parku, z jego rewitalizacją i z wydarzeniami, które park promują. (…) Dziękuję Pani Kierownik, Izabeli Zychowicz, za zaangażowanie i za poświęcenie kawałka serca naszemu regionowi.

Wicemarszałek wspomniał również o specjalnym połączeniu Polregio, które powstało z myślą o rowerzystach planujących wycieczki po Parku.

Następnie głos zabrała Izabela Zychowicz, która również wyraziła nadzieję, że Święto Parku, które rozpoczyna się 22 czerwca, będzie początkiem zacieśnionej współpracy pomiędzy Narodowym Instytutem Dziedzictwa, a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego.

Ten rok jest dla nas szczególnie ważny, ponieważ polska i niemiecka strona Parku Mużakowskiego obchodzi 20-lecie wpisania na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To wszystko jest możliwe dzięki współpracy polskiej strony z Fundacją „Park Księcia Pücklera Bad Muskau”, z którą razem zarządzamy Parkiem. Szykujemy w tym roku duże zmiany i między innymi to wydarzenie, na które Państwa zapraszamy, czyli Święto Parku, możliwe jest dzięki realizacji międzygranicznego, międzyregionalnego projektu realizowanego w ramach współpracy Interreg 2021-2027, finansowanego z funduszy Unii Europejskiej – dodała.

Kierowniczka Zespołu ds. przygotowania Projektu pn. „Park Mużakowski – zwiększenie atrakcyjności turystycznej i dostępności obiektu światowego dziedzictwa UNESCO” zaznaczyła, że dofinansowanie z Programu Współpracy Interreg 2021-2027 zostanie przeznaczone nie tylko na organizację wydarzeń kulturalno-edukacyjnych, ale także pierwsze, poważniejsze modernizacje infrastruktury m.in. zostaną zakupione nowe ławki czy meleksy dla ogrodników i osób o specjalnych potrzebach. Izabela Zychowicz przekazała, że jeszcze w tym roku planowana jest rekonstrukcja Bramy Kobleńskiej.

Historia Parku Mużakowskiego jest bardzo mocno związana z II wojną światową i jej burzliwym przebiegiem tym regionie. Większość zabudowań parkowych uległa zniszczeniu. Po stronie niemieckiej od razu ruszył proces rewitalizacji, niestety u nas on się nie rozpoczął. Jednym z pierwszych elementów odtwarzanych od podstaw, oprócz łączących nas mostów, będzie właśnie Brama Kobleńska. Dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa będzie to stanowić symbol rozpoczęcia programu rewitalizacji Parku Mużakowskiego w sferze architektonicznej. Mamy nadzieję przywrócić także m.in. Domek Angielski, Mauzoleum czy Pawilon Taneczny.

Ponadto w tym roku planowane jest wydanie polskiego tłumaczenia „Szkiców o ogrodnictwie krajobrazowym” Hermanna von Pücklera-Muskau. Jest to doskonale znana na całym świecie kanoniczna książka, która współtworzyła rozwój ogrodnictwa krajobrazowego. Do niej zostanie wydana teka z reprodukcjami rycin Johanna Wilhelma Schirmera. Natomiast w przyszłym roku zostanie wydana nowa mapa Parku Mużakowskiego w 3 językach: polskim, niemieckim i angielskim.

W tym roku Park Mużakowski świętuje okrągłą, dwudziestą rocznicę wpisania na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Z tej okazji Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Fundacja „Park Księcia Pücklera Bad Muskau” serdecznie zapraszają na Święto Parku Mużakowskiego, które odbędzie się już 22 i 23 czerwca.

Transmisję z konferencji prasowej można obejrzeć na profilu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na Facebooku: <tutaj>.

Projekt finansowany ze środków Programu Współpracy INTERREG 2021-2027 i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania „Park Mużakowski – zwiększenie atrakcyjności turystycznej i dostępności obiektu światowego dziedzictwa UNESCO”/ Muskauer Park – Steigerung der touristischen Attraktivität und Barrierefreiheit des UNESCO-Weltkulturerbes, finansowanego z Programu Współpracy INTERREG 2021-2027.

Udostępnij: